ITivity softverska akademija

INVESTIRAMO U ZNANJE I BUDUĆNOST

O nama

Današnja tržišta radne snage zahtijevaju nova zanimanja i neprestano mijenjanje profila vještina, kvalifikacija i iskustva. Nedostaci vještina i njihova neprilagođenost, posebno kada je riječ o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, često su jedan od razloga nezaposlenosti u određenim regijama i granama industrije.

Imajući na umu da je čovjek najveće bogatstvo društva i da zato u njega treba ulagati, na putu ka bržem i kvalitetnijem zapošljavanju, kompanija LANACO razvila je ideju za pokretanje softverske akademije.

Konkurs za prijavu na Akademiju raspisan je 19. maja 2017. godine a trajao je do 30. juna.

Mogućnost prijave imali su svi koji imaju završenu srednju školu i želju da se bave programiranjem, a poželjno je da poznaju osnovne rada na računaru te osnovno znanje engleskog jezika.

Na adresu naše kompanije pristiglo je više od četristo prijava, a nakon tri kruga selekcije izabrana su 32 polaznika.

Akademija će trajati devet mjeseci, od početka septembra 2017. godine do kraja maja 2018 godine. Polaznici će biti prisutni na Akademiji osam časova dnevno, pet dana u nedelji, od ponedeljka do petka. Lokacija održavanja je LANACO Tehnološki centar.

Vodeći mentor ove Akademije je redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, prof. dr. Branko Perišić, kao i stručnjaci zapsleni u kompaniji LANACO.

Od kandidata se očekuje da ulože vrijeme i trud, a sve ostale troškove softverske akademije, pokriva LANACO.

Polaznici koji uspješno prođu kroz sve testove i zadatke tokom Akademije, dobiće priliku za zaposlenje u kompaniji LANACO.

„Akademija bazira nastavu na principima dualnog obrazovanja i uključuje kombinovanu edukaciju i praktičan rad.”
„Principi edukacije obuhvataju: timski rad, učenje u kontekstu projekta, upotrebu najsavremenijih sredstava informacionih tehnologija, neposrednu provjeru usvojenog znanja i kontinuiranu podršku tima edukatora. Tim edukatora čine iskusni univerzitetski nastavnici i stručnjaci zaposleni u kompaniji Lanaco, kompetentni i motivisani da na polaznike prenesu znanja i vještine upotrebljive od samog početka profesionalne karijere. Vjerujemo da će profesionalna karijera većine polaznika početi odmah po okončanju studija na akademiji.”

prof. dr Branko Perišić / Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

„Dugogodišnjim i vizionarskim radom naše kompanije, bilo je neminovno da osnujemo softversku akademiju. Odlučili smo samostalno organizovati Akademiju, pod nazivom ITivity, koja podiže nivo sveobuhvatnog znanja kako naših polaznika tako i društva u kojem živimo. ITivity softverskom akademijom, zapravo mi u kompaniji sami kreiramo neophodan kadar i otvaramo perspektivu za dalji razvoj.”

mr elektrotehnike Nebojša Ninić / LANACO d.o.o., Banja Luka

PRIJAVE

do 30. juna 2017. godine

TRAJANJE

od 04. septembra 2017. do 31. maja 2018. godine

TERMINI

ponedjeljak - petak / od 9 do 17 časova

LOKACIJA

LANACO Tehnološki centar, Banja Luka

Tehnologije

Tehnologije koje će se primjenjivati tokom akademije su:

HTML

Statički jezik koji određuje strukturu i semantičko značenje internet stranice.

CSS

CSS omogućava standardizovan način definisanja prikaza sadržaja internet stranice.

C#

Jedan od mlađih programskih jezika objektno orijentisan kao i većina modernih viših programskih jezika.

Java

Programski jezik koji se koristi za izdavanje instrukcija računaru da obavi konkretne poslove.

SQL

Jezik koji omogućava pristup i upravljanje podacima u bazama podataka.

ASP.NET

Tehnologija koja omogućava programerima da kreiraju dinamičke veb sajtove, veb aplikacije i veb servise.

Nakon završene akademije najboljim polaznicima biće ponuđen posao u najvećoj IT kompaniji u BiH!

FAQ

Najčešće postavljena pitanja.

Sve troškove nastave na akademiji snosi kompanija LANACO, dok ostale troškove (prevoz, smještaj itd.) snose sami polaznici. Svim polaznicima će biti obezbjeđen obrok i osvježenje tokom boravka na akademiji.
ITivity akademija je koncipirana na principima dualnog obrazovanja i uključuje kombinovanu edukaciju i praktičan rad. Principi na kojima se zasniva ova edukacija su: timski rad, učenje u kontekstu projekta, upotrebu najsavremenijih sredstva informacionih tehnologija, neposrednu provjeru usvojenog znanja i kontinuiranu podršku tima edukatora.
Vodeći mentor ove akademije je profesor Branko Perišić, redovni profesor na fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a njegov tim čine iskusni univerzitetski nastavnici i stručnjaci zaposleni u kompaniji LANACO.
Akademija će trajati 9 mjeseci, od početka septembra 2017. do kraja maja 2018. godine. Lokacija održavanja je LANACO Tehnološki centar, ulica Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka (poslovna zona Incel). Polaznici će biti prisutni na akademiji osam časova dnevno, pet dana u nedjelji, od ponedjeljka do petka.
Predavanja na akademiji će biti organizovana tokom radnog dana (ponedjeljak – petak od 9 do 17 časova) te ukoliko svoje obaveze možete prilagoditi ovom terminu, pozivamo vas da se prijavite.
ITivity softverska akademija održavaće se u prostorijama LANACO Tehnološkog centra u ulici Veljka Mlađenovića bb / Poslovna zona Incela u Banjaluci.
Nastava će biti organizovana u tri programska bloka, od kojih će svaki trajati 10 radnih sedmica. U prvom bloku obrađivaće se programski jezici C# i JAVA, drugi blok će podrazumjevati usklađivanje programskih jezika sa Web formama koristeći HTML, CSS i JavaScript. Kao korisničko okruženje koristiće se VisualStudio uz primjere i na drugim korisničkim okruženjima. Treći blok obuhvata obradu baza podataka kroz MS SQL i ORACLE sa naglaskom na kreiranje upita i izvještavanje.
Potrebno je da poznajete osnove rada na računaru i engleskog jezika.
Potrebno je da pošaljete Vašu biografiju i motivaciono putem forme za prijavu na sajtu www.itivity.lanaco.com. Prijave se primaju do 30. juna.
Selekcija kandidata će se vršiti metodom intervjua i određenih testova u zavisnosti od broja i kvalifikacije prijavljenih.
Polaznici koji se najbolje pokažu na akademiji dobiće ponudu za zaposlenje u našoj kompaniji, a svi ostali odličnu osnovu i znanje da nastave karijeru u softverskoj industriji.
Prisustvo je obavezno svakog dana dok traje nastava na akademiji, a izostanci su dozvoljeni samo u slučaju vanrednih okolnosti.

Kontakt

Naš tim Vam stoji na raspolaganju za sva vaša pitanja.